Сүрьеэ өвчний эрт илрүүлэг, үзлэг хийгдэж байна

IMG_0044.jpg
Улаанбаатар хотын Сүрьеэгийн нийгэмлэг, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, Одонтманал өрхийн эрүүл мэндийн төвтэй хамтран Солонгос Улсын дижитал рентген төхөөрөмжөөр цээж гэрэлд харах ажил хийгдэж байна.
scroll to top