Өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжлээ

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн Албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай тушаалыг үндэслэн Үндэсний аврах бригадын захирагчийн 2023 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн Өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжүүлэх тухай тушаалыг хэрэгжүүлж, сар шинийн баярын өдрүүдэд томилгоот алба хаагчдад тушаалыг уншиж танилцуулж үүрэг даалгавар өглөө.

scroll to top