Шүхрийн буулт, дадлага амжилттай зохион байгуулагдлаа

IMG_3192-1.jpg
Үндэсний аврах бригадын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу бригадын захирагчийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/56 дугаар тушаалаар Зэвсэгт хүчний 337 дугаар ангийн нислэг буултын талбайд 04 дүгээр сарын 04-06-ны өдрүүдэд 37 шүхэрчин нийт 156 удаагийн буултыг амжилттай хийлээ. Тус дадлага, сургалт нь гамшгийн голомтод агаараас эрэн хайх аврах үйл ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэхэд аврагчдыг бэлтгэх зорилгоор явагддагаараа онцлог билээ.
scroll to top