Нурангид эрэн хайх, аврах ажиллагааны 24 цагийн сургалт, бэлтгэл явууллаа

IMG_3702.jpg

Үндэсний аврах бригадын алба, салбаруудын харилцан ажиллагаа, хүн хүч, техник, хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах үүднээс 24 цагийн тасралтгүй аврах ажиллагааны сургалт, бэлтгэлийг амжилттай зохион байгууллаа.

scroll to top