“КОВИД-19” НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ

Дорнод аймгийн төв Хэрлэн суманд хийсэн 7 дахь хоногийн давтан шинжилгээгээр илэрсэн коронавируст халдварын магадлалтай 2 тохиолдлыг ХӨСҮТ-Д баталгаажуулах шинжилгээнд…